Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

majeranek
2425 2f75
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaWojwro Wojwro
majeranek
Reposted fromthetemple thetemple viaWojwro Wojwro
majeranek
6008 e350
Reposted fromscorpix scorpix viaWojwro Wojwro
9730 a747
2914 a019 500
majeranek

March 09 2014

majeranek
9683 1e27
Reposted frommeeds meeds viabiolchem biolchem
majeranek
3994 774e
Reposted fromcucaTwin cucaTwin viabiolchem biolchem
majeranek
8651 4645
Reposted fromverdantforce verdantforce viabiolchem biolchem
Reposted frominspired inspired viabiolchem biolchem
majeranek
9891 f43b
Reposted fromSzczu Szczu viabiolchem biolchem
majeranek
7555 c3b7 500
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viabiolchem biolchem

February 07 2014

3959 5005 500
Reposted fromYggry Yggry viabiolchem biolchem
majeranek

Woman's anatomy by Betty Baker

Reposted fromMoonTide MoonTide viabiolchem biolchem
majeranek

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viabiolchem biolchem

January 30 2014

majeranek
Reposted fromMoonTide MoonTide
majeranek
Reposted fromblakerblaker blakerblaker viatishka tishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl